Как да създадем собствена инвестиционна стратегия?

January7

Въведох ви в света на финансовите инструменти, предоставяйки му информация, която заедно със собствения опит, бързи кредити и информации от други източници трябваше да бъде помощна при избора на добри инвестиции. За щастие не трябва да бъдем непременно гении, за да можем да постигнем успех на инвестиционното поле. Трябва непрекъснато да се учим, да задаваме въпроси, като непрекъснато наблюдаваме живота. Също така е необходимо гъвкаво мислене. Икономическите условия постепенно се променят. Инвестиционният климат също.
Осемдесетте години в света на финансите бяха десетилетие без прецедент. Осем години посветихме на стопанската експанзия, която се потвърди от осем години непрекъснато подобряващ се пазар. Преживяхме краха през 1987 година и с него краха през 1989 година. Бяхме свидетели на експлозията на новите финансови инструменти, масова приватизация и успеха на стотици предприятия. Участвахме в глобализацията на финансовите пазари. Политическите събития, стопанските и обществените промени в Европа, доведоха до още по-големи промени през десетилетието на деветдесетте години. Лично аз гледам бъдещето с голяма доза оптимизъм. Ако би трябвало да дам на читателите подарък, това би била моята силна вяра, че най-доброто е пред нас и че инвестирането в акциите остава най-добрия инструмент за постигане на нашите дългосрочни планове.
Защо мисля така? През последните петдесет години е имало дванадесет пазара с печалба и единадесет пазара със загуба. Средната печалба е била 100%, а средната загуба 25-30%. Този факт впечатлява силно, но това не е краят. Средният пазар е печелил в продължение на 3 години и 9 месеца. Какво повече е настъпило през последното десетилетие, в резултат на 25 намалявания на пазара и цените, установени преди намалението. Това се дължи на изобретенията, откритията, въвеждането на нови, подобри и по-евтини продукти. Светът дава днес един милиард лева за научни изследвания дневно. Половината някогашни учени живеят и днес. В началото на века лекарите са притежавали само една двеста от знанието, което притежават сега. Средната продължителност на живота се е увеличила двукратно през последните двеста години. Преди двеста години 85% от населението е работило в полето. Днес в САЩ само 4% от населението работи в селското стопанство. Произвеждат се прекалено много продукти в излишък, с които не се знае какво да се прави. Стандартизацията се увеличи четирикратно. Така изглежда прогресът в свободния свят. Резултат от прогреса на съвременния свят става непрекъснато растящата цена на акциите, поради което ние трябва да ги притежаваме. Увеличаването на цените на акциите ще ни позволи да подобрим стандарта на живота, да обучим децата си, да им осигурим финансова свобода и да ги обезпечим за старостта.
Следващият повод за вяра в пазара, е търсенето на предлаганите акции и увеличаване потребността от тях. Наблюдава се масовото изкупуване на акциите на едно предприятие от друго, което обикновено води до “сватба” между двете предприятия. Твърдението, че ако търсенето превиши предлагането -това ще доведе до увеличаване на цените, е специфична аксиома. Колко огромно значение има банално звучащият принцип на икономиката, можем да се убедим, като анализираме събитията през последните 5 години.


Posted January 7, 2014 by theadmin in category Финанси